Berglunda Gård AB

Vårt företag har funnits sedan 1993 i den vackra Alterdalen mitt i "fyrkanten" i Norrbotten. Jonas Berglund som är 5:e generationen på gården började då förutom det egna jordbruket med maskinstation och blev väl känd i trakterna som han som gjorde dom "vita bollarna" (rundbalar). Maskinstationen och företaget växte för att 2006 ändra inriktning till reparationer och försäljning, när gårdens gamla ladugård byggdes om till verkstad och även vår gårdsbutik startade. 2011 utökades försäljningen med lantbruksmaskiner.

VD Jonas Berglund

Delägare Karin Berglund

Karin Berglund

Vi är återförsäljare för:

Vi är servicelämnare för: