Berglunda Gård AB

Vårt företag har funnits sedan 1993 i den vackra Alterdalen mitt i "fyrkanten" i Norrbotten. Jonas Berglund som är 5:e generationen på gården började då förutom det egna jordbruket med maskinstation och blev väl känd i trakterna som han som gjorde dom "vita bollarna" (rundbalar). Maskinstationen och företaget växte för att 2006 ändra inriktning till reparationer och försäljning, när gårdens gamla ladugård byggdes om till verkstad och även vår gårdsbutik startade. 2011 utökades försäljningen med lantbruksmaskiner. I juni 2014 anställdes snickaren Stefan Bergdahl och verksamheten utökades ytterligare. I månadsskiftet maj/juni 2016 förstärktes snickarverksamheten med Anders Holmkvist.

VD Jonas Berglund

Jonas Berglund

 

070-207 93 89

jonas@berglunda.com

Snickare Stefan Bergdahl

Stefan Bergdahl

070-521 20 74

 

Snickare Anders Holmkvist.

Anders Holmkvist

070 549 91 19

Vår "allt i allo" Hans Lindberg

Hans Lindberg

Delägare Karin Berglund

Karin Berglund

 

070-521 34 83

karin@berglunda.com

Vi är återförsäljare för:

Vi är servicelämnare för: